TERMIN NAZWA TRASY CZAS TRWANIA GODZINA ODJAZDU KOSZT
CZERWIEC
3.06.2017 SOBOTA Szlak Maryjny 4 h 15:00
4.06.2017 NIEDZIELA Szlak kultury żydowskiej 2 h 11:30 Opłata w muzeum
10.06.2017 SOBOTA Ścieżka geologiczna I 2 h  11:00
11.06.2017 NIEDZIELA Szlak papieski 3 h 10:00
17.06.2017 SOBOTA Szlak zabytków 2,5 h 10:00
18.08.2017 NIEDZIELA Aquatrasa 3 h 11:00
24.06.2017 SOBOTA Ścieżka geologiczna II   2 h 11:00
25.06.2017 NIEDZIELA Ścieżka geologiczna I 2 h  11:00