TERMIN NAZWA TRASY CZAS TRWANIA GODZINA ODJAZDU KOSZT
LIPIEC
1.07.2017 SOBOTA Szlak Maryjny 4 h 15:00
2.07.2017 NIEDZIELA Szlak kultury żydowskiej 2 h 11:30
8.07.2017 SOBOTA Ścieżka geologiczna I 2 h  11:00
9.07.2017 NIEDZIELA Szlak papieski 3 h 10:00
15.07.2017 SOBOTA Szlak zabytków 2,5 h 10:00
16.07.2017 NIEDZIELA Aquatrasa 3 h 11:00
22.07.2017 SOBOTA Ścieżka geologiczna II 2 h 11:00
23.07.2017 NIEDZIELA Szlak kultury żydowskiej 2 h 11:30
29.07.2017 SOBOTA Szlak zabytków 2,5 h 10:00
30.07.2017 NIEDZIELA Ścieżka geologiczna II 2 h  11:00