TERMIN NAZWA TRASY CZAS TRWANIA GODZINA ODJAZDU KOSZT
MAJ
6.05.2017 SOBOTA Szlak Maryjny 4 h 15:00
7.05.2017 NIEDZIELA Szlak kultury żydowskiej 2 h 11:30
13.05.2017 SOBOTA Ścieżka geologiczna I 2 h  11:00
14.05.2017 NIEDZIELA Szlak papieski 3 h 10:00
20.05.2017 SOBOTA Szlak zabytków 2,5 h 10:00
21.05.2017 NIEDZIELA Aquatrasa 3 h 11:00
27.05.2017 SOBOTA Ścieżka geologiczna I 2 h  11:00
28.05.2017 NIEDZIELA Szlak zabytków 2,5 h 10:00