TERMIN NAZWA TRASY CZAS TRWANIA GODZINA ODJAZDU KOSZT
SIERPIEŃ
5.08.2017 SOBOTA Szlak Maryjny 4 h 15:00
6.08.2017 NIEDZIELA Szlak kultury żydowskiej 2 h 11:30
12.07.2017 SOBOTA Ścieżka geologiczna I 2 h  11:00
13.08.2017 NIEDZIELA Szlak papieski 3 h 10:00
19.08.2017 SOBOTA Szlak zabytków 2,5 h 10:00
20.08.2017 NIEDZIELA Aquatrasa 3 h 11:00
25.08.2017 SOBOTA Ścieżka geologiczna II 2 h 11:00
26.08.2017 NIEDZIELA Szlak kultury żydowskiej 2 h 11:30
WRZESIEŃ
2.09.2017 SOBOTA Szlak Maryjny 4 h 15:00
3.09.2017 NIEDZIELA „Chrzanolandia zaprasza na … Ziemniaczysko pod Lipowcem”