W programie wycieczki:
1. XVIII wieczny, modrzewiowy kościół w Metkowie p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, przeniesionym w 1973 roku z Niegowici w którym Karol Wojtyła pełnił funkcję wikariusza: zwiedzanie półgodzinne z Wikariuszem.
2. Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zagórzu: zwiedzanie
3. Wygiełzów  – Teren Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego i Zamek Lipowiec: zakończenie pod kamieniem szlaku papieskiego

Czas trwania: około 3 godziny
10:00 zebranie uczestników i przejazd do Mętkowa
10:30 – 12:00 Mętków, msza plus zwiedzanie
12:00 przejazd do Zagórza
12:20 – 12:40 zwiedzanie parafii WNMP w Zagórzu
12:40 przejazd do Wygiełzowa
13:00 Wygiełzów zakończenie