18 grudnia 2017 roku druhny i druhowie z ZHP  w Chrzanowie podróżowali Lokomotywą Chrzanolandii rozdając Betlejemskie Światełko Pokoju. dotarli również do LGD „Partnerstwo na Jurze” przekazując Prezesowi Jerzemu Kasprzykowi życzenia wraz z Betlejemskim Światełkiem