Harmonogram sierpień

TERMIN NAZWA TRASY CZAS TRWANIA GODZINA ODJAZDU KOSZT SIERPIEŃ 5.08.2017 SOBOTA Szlak Maryjny 4 h 15:00 6.08.2017 NIEDZIELA Szlak kultury żydowskiej 2 h 11:30 12.07.2017 SOBOTA Ścieżka geologiczna I 2 h  11:00 13.08.2017 NIEDZIELA Szlak papieski 3 h 10:00 19.08.2017 SOBOTA Szlak zabytków 2,5 h 10:00 20.08.2017 NIEDZIELA Aquatrasa 3 h 11:00 25.08.2017 SOBOTA Ścieżka…